Edistyksellinen
tiedeliitto ry


Postiosoite:
PL 344, 00101 HELSINKI

Käyntiosoite:
Eerikinkatu 28, 5. krs.
00180 HELSINKI

Puh. 040-728 3893
Fax (09) 7512 0211

E-mail:
tiedeliitto@netlife.fi
tiedepolitiikka@netlife.fi

 

Tiedepolitiikka 4/00

Median mahti

Sisältö

Jussi T. Koski Ravun piirtämisen periaatteista. Pääkirjoitus 4

Tapio Varis Viestiikö media vaihtoehdottomuutta? 7

Anu Kantola Yksityistyvä julkisuus - tarina yhteisen elämän turhuudesta 13

Stig Kankkonen Journalisti on tämän päivän jumala - uskotko häneen? 23

Juha Suoranta Mediakulttuurista, -kasvatuksesta ja -kritiikistä 29

Pierre Bourdieu Sosiologian tehtävä ja sosiologien kompetenssi 43

Hannu L.T. Heikkinen Tarinan mahti - Narratiivisuuden teemoja ja muunnelmia 47

Alli Kantola Missä on mediakeskustelun pihvi. Katsaus Edistyksen Päiviltä 2000