Edistyksellinen
tiedeliitto ry


Postiosoite:
PL 344, 00101 HELSINKI

Käyntiosoite:
Eerikinkatu 28, 5. krs.
00180 HELSINKI

Puh. 040-728 3893
Fax (09) 7512 0211

E-mail:
tiedeliitto@netlife.fi
tiedepolitiikka@netlife.fi

 

Tiedepolitiikka 3/99

Tiedon tarina

Sisältö

Jussi T. Koski Tietotyö sutii - Pääkirjoitus 4

Ilkka Tuomi Tieto ja oppiminen organisaatioissa 7

Timo Kuronen Miksi jätän lukematta? 13

Pasi Pyöriä Teorianmuodostuksesta ja metateorian asemasta yhteiskuntatieteissä 23

Heidi Keso & Tarja Pietiläinen Tulosjohtaminen tutkimuksen maailmassa - kehittääkö tutkimus, palkitseeko patruuna? 35

Marja-Liisa Viherä Kokemuksia suomalaisesta tietoyhteiskunnasta 48

Olavi Jakkula Korkeakoulut alueidensa vetureina. Kirja-arvio 52

Sami Pihlström Vihaisten naisten tutkimista. Kirja-arvio 55

Katsauksia 59