Edistyksellinen
tiedeliitto ry


Postiosoite:
PL 344, 00101 HELSINKI

Käyntiosoite:
Eerikinkatu 28, 5. krs.
00180 HELSINKI

Puh. 040-728 3893
Fax (09) 7512 0211

E-mail:
tiedeliitto@netlife.fi
tiedepolitiikka@netlife.fi

 

« Takaisin


Tiedepolitiikka 3/2010

Soveltavan tutkimuksen ja perustutkimuksen rajanvetoa


 

Sisältö

KARI KUOPPALA & TAINA SAARINEN
Soveltavan tutkimuksen ja perustutkimuksen rajanvetoja. Pääkirjoitus

REIJO MIETTINEN & JUHA TUUNAINEN
Perus- ja soveltava tutkimus tiedepolitiikan luokittelukategorioina
ja retorisina resursseina*

ARJA HAAPAKORPI
Luottamussuhde ja yhteinen tulevaisuusperspektiivi sektoritutkimuksen
vaikutusvallan kanavoijana
*

MARKO AHTEENSUU & HELENA SIIPI

Tietämättömyys muuntogeenitekniikkavastaisuuden selityksenä *

MARKKU MATTILA
Tieteellisestä tutkimuksesta ja sen soveltamisesta

MIKA LÄHTEENMÄKI, SARI PÖYHÖNEN,
TAINA SAARINEN & MIRJA TARNANEN

Yhteiskunnallinen relevanssi tutkimuksen ulottuvuutena.

PEKKA NEITTAANMÄKI & JOHANNA ÄRJE
Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain
ja –asteittain 2005–2010


TAINA SAARINEN
Itsereflektioita edesmenneestä yliopistosta

* Artikkeli on läpikäynnyt vertaisarvioinnin

 

Takaisin ylös