Edistyksellinen
tiedeliitto ry


Postiosoite:
PL 344, 00101 HELSINKI

Käyntiosoite:
Eerikinkatu 28, 5. krs.
00180 HELSINKI

Puh. 040-728 3893
Fax (09) 7512 0211

E-mail:
tiedeliitto@netlife.fi
tiedepolitiikka@netlife.fi

 

Tiedepolitiikka 3/01

Medikalisaatio, media, arvot

Sisältö

Jussi T. Koski Infohillinnän etiikkaa. Pääkirjoitus 4

Markku Myllykangas Terveystarpeiden lietsontaa: mistä medikalisaatiossa on kyse? 7

Sirkka-Liisa Kivelä Seniorikansalainen, kauneusleikkaus, täsmälääkitykset - siinäkö vanhuuteni? 23

Sinikka Torkkola Media sairastaa 31

Sirkku Kotilainen Mediassa on aktiivisen oppimisen mahdollisuus 41

Aki-Mauri Huhtinen Kriisiajan arvot – keinot vailla päämäärä 47

Alli Kantola Yhteistyön esteitä 57

Sami Pihlström Deweylainen pragmatismi nousee Suomessa. Kirja-arvio 58