Edistyksellinen
tiedeliitto ry


Postiosoite:
PL 344, 00101 HELSINKI

Käyntiosoite:
Eerikinkatu 28, 5. krs.
00180 HELSINKI

Puh. 040-728 3893
Fax (09) 7512 0211

E-mail:
tiedeliitto@netlife.fi
tiedepolitiikka@netlife.fi

 

Tiedepolitiikka 3/00

Teknologian paikalliset tulkinnat

Sisältö

Jussi T. Koski Ongelmia ja mysteerejä. Pääkirjoitus 4

Marja Vehviläinen & Päivi Eriksson Teknologian paikalliset tulkinnat 7

Sari Tuuva Sinuja koneen kanssa – tulkintoja tietotekniikasta 11

Johanna Uotinen (Inter)nettikahvila – millainen tila, millainen paikka? 21

Tarja Pietiläinen & Päivi Eriksson & Heidi Keso Naisten uusmediayrittäminen – käyttäjälähtöisen informaatioteknologian kehittämistä 31

Marja Vehviläinen Tietotekniikka ja muuntuvat maskuliinisuudet. Kirja-arvio 41

Ilpo Koskinen Teknologia vuorovaikutuksen osana. Kirja-arvio 44

Matti Joensuu Yhteiskunnalliset palvelutehtävät – yliopistojen kolmas tehtävä 49

Petri Lempinen Lisää lainaa ja nopeammin maistereita? Kirja-arvio 53

Mikko Salmela Emootioista ja elämästä mieleenpainuvasti. Kirja-arvio 55

Arto Laitinen Modernia koskevan diskurssin moraalinen käänne. Katsaus 57