Edistyksellinen
tiedeliitto ry


Postiosoite:
PL 344, 00101 HELSINKI

Käyntiosoite:
Eerikinkatu 28, 5. krs.
00180 HELSINKI

Puh. 040-728 3893
Fax (09) 7512 0211

E-mail:
tiedeliitto@netlife.fi
tiedepolitiikka@netlife.fi

 

Tiedepolitiikka 2/03

 

Sisältö

Laura Kolbe Tieto, tiede ja sivistys. Pääkirjoitus 4

Jaana Hallamaa Auttaako etiikka elämään? 7

Kai Eriksson Teknologia, politiikka ja verkoston ajatus 15

Jaakko Suominen Tietotekniikka populaarijulkisuudessa - uuden tekniikan ja ihmisen kohtaaminen 21

Vesa Huotari Yliopisto metodologisena dilemmana 33

Anja Snellman Tiede ja Taide - Kieku ja Kaiku 45

Alli Kantola Yliopisto puolustusasemissa - miksi? 47

Jussi Simpura & Matti Virtanen Politiikkaa vai performansseja? 49

Osmo Lampinen Laaja kokonaisesitys Suomen tieteestä 58