Edistyksellinen
tiedeliitto ry


Postiosoite:
PL 344, 00101 HELSINKI

Käyntiosoite:
Eerikinkatu 28, 5. krs.
00180 HELSINKI

Puh. 040-728 3893
Fax (09) 7512 0211

E-mail:
tiedeliitto@netlife.fi
tiedepolitiikka@netlife.fi

 

Tiedepolitiikka 1/99

Moderni kurimus

Sisältö

Jussi T. Koski Sysäyksiä, syöksyjä ja pöyhkeitä sanoja. Pääkirjoitus 4

Antero Kiianmaa Miten markkinatalous näkyy tieteessä? 7

Pasi Pyöriä Yhteiskuntatieteiden legitimaatio tuloskriteerien kurimuksessa 13

Asko Suikkanen Modernin yhteiskunnan muutosten tulkitseminen 21

Eerik Lagerspetz Demokratian hautajaiset? 33

Kimmo Lehtonen & Merja Niemelä Iskelmät ovat arkipäivän sielunhoitoa - Kevyen musiikin eheyttävä vaikutus 45

Jarmo Hahl & Teemu Haukioja Kuningas vai oppipoika? Ajatuksia oppilaasta yliopiston asiakkaana 54

Kristina Holmström Platon ja paini enkelin kanssa 56

Pekka Kuusela Uuden vuosituhannen haasteet. Kirja-arvio 5