Edistyksellinen
tiedeliitto ry

PL 344
(Eerikinkatu 28, 5.krs)
00101 HELSINKI

Puh. 040 728 3893


E-mail:
toimisto@tiedeliitto.net

tiedepolitiikka@tiedeliitto.net

 

« Takaisin


Tiedepolitiikka 1/2020

Politiikkaa, budjetointia ja strategioita

 

kansi

 

Sisältö

PÄÄKIRJOITUS

Kari Kuoppala
Politiikkaa, budjetointia ja strategioita 4


ARTIKKELIT

Tiina Halttunen ja Veikko Halttunen
Poliittisten suunnitelmien laadun kehittäminen
argumenttien systemaattisen arvioinnin avulla 7

Paula Koivukangas, Anu Roine, Vuokko Kohtamäki ja Minna Passi
Katsaus yliopiston budjetointiin  21

Timo Näppilä
 Mikä ohjaa yliopisto-opiskelijan oppimisprosessia? Yliopistojen päästrategia-asiakirjojen analyysi 34            

 
 
KESKUSTELUA


Sakari Ahola ja Jenny Spoof
Vielä valmennuskurssien maantieteestä     46

Suvi Jokila, Nina Haltia ja Sonja Kosunen
Vastine: Tutkimusta valmennuskursseista tarvitaan               51

Sami Pihlström
Miksi oikeastaan teemme niitä asioita, joita teemme? Huomioita käytäntöjemme konstitutiivisista ja regula-
tiivista pyrkimyksistä      53


KIRJAT


Arto Tammenoksa
Tuotettu eriarvoistumistendenssi    59