Edistyksellinen
tiedeliitto ry


Postiosoite:
PL 344, 00101 HELSINKI

Käyntiosoite:
Eerikinkatu 28, 5. krs.
00180 HELSINKI

Puh. 040-728 3893
Fax (09) 7512 0211

E-mail:
tiedeliitto@netlife.fi
tiedepolitiikka@netlife.fi

 

« Takaisin


Tiedepolitiikka 1/2011

Tutkimus ja innovaatiotoiminta yliopistoissa
ja ammattikorkeakouluissa


 

Sisältö

KARI KUOPPALA
Tutkimus ja innovaatiotoiminta yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa Pääkirjoitus

SATU MERENLUOTO
Opintoaikojen pituus korkeakoulupoliittisena ongelmana *

JOHANNA HAKALA
Suomalainen massatutkimusyliopisto, akateemisten kulttuurien
muutos ja uusi tutkijasukupolvi
*

ARI-VEIKKO ANTTIROIKO & ULRIIKA LEPONIEMI

Sisä-Suomen yliopistojen innovaatiopalvelujen nykytila ja lähitulevaisuus *

VUOKKO KOHTAMÄKI
Opetuksen ja TKI-toiminnan johtaminen:
case-tutkimus ammattikorkeakouluista
*

TAINA SAARINEN
Kielen näkyvyys ja näkymättömyys tutkimuksen kansainvälistymisessä
Katsauksia

MARJA MUTANEN
Mihin ravitsemusopetusta tulisi suunnata?
Keskustelua

* Artikkeli on läpikäynnyt vertaisarvioinnin

Takaisin ylös