Edistyksellinen
tiedeliitto ry


Postiosoite:
PL 344, 00101 HELSINKI

Käyntiosoite:
Eerikinkatu 28, 5. krs.
00180 HELSINKI

Puh. 040-728 3893
Fax (09) 7512 0211

E-mail:
tiedeliitto@netlife.fi
tiedepolitiikka@netlife.fi

 

Tiedepolitiikka 1/02

 

Sisältö

Jussi T. Koski Muiston ja onnittelun sanoja (kuusi Gad). Pääkirjoitus 4

Erik Allardt Edistyksellinen tiedeliitto - yhdenmukaisuuden vastustaja 7

Kauko Sipponen Tiede yhteiskunnan autonomisena sektorina 15

Keijo Virtanen Mitä yliopistoille kuuluu? 25

Reijo Laukkanen Riittääkö suomalaisten osaaminen? 33

Oili-Helena Ylijoki Humboldt kohtaa markkinavoimat - tutkijantyö muutoksessa 41

Kauko Hahtola Tiede totuuden loukussa 55

Tiedeliitto 30-vuotta 58

Katsauksia 60