Edistyksellinen
tiedeliitto ry


Postiosoite:
PL 344, 00101 HELSINKI

Käyntiosoite:
Eerikinkatu 28, 5. krs.
00180 HELSINKI

Puh. 040-728 3893
Fax (09) 7512 0211

E-mail:
tiedeliitto@netlife.fi
tiedepolitiikka@netlife.fi

 

Tiedepolitiikka 1/00

Uskomuksia ja itsestäänselvyyksiä

Sisältö

Jussi T. Koski Tunnustakaamme, luopukaamme. Pääkirjoitus 4

Jussi Simpura Uskomusten ja itsestäänselvyyden tiede 7

Kari Enqvist Fysiikan maailmanselitys 15

Matti Kamppinen Virtuaalinen olemassaolo ja muita korkeamman kertaluvun olioita 21

Olavi Nevanlinna Matematiikan kauheudesta ja kauneudesta 29

Ilkka Arminen Sosiaalitieteen mahdollisuudesta 35

Leo Karkia Teologia, samankaltaisuuden vai korrelaation tiedettä? 45

Erkki Pihkala Mitä tiede on tänään? 51

Tytti Isohookana-Asunmaa Tapaus Itävalta 56

Salla Haikarainen Akateemisista elämänmuodoista. Kirja-arvio 58