Edistyksellinen
tiedeliitto ry

PL 344
(Eerikinkatu 28, 5.krs)
00101 HELSINKI

Puh. 040 728 3893
Fax 09-7512 0211

E-mail:
toimisto@tiedeliitto.net

tiedepolitiikka@tiedeliitto.net

 

 

Keskusteleva tiedejärjestö

Edistyksellinen tiedeliitto on tieteellinen järjestö, jonka toiminnan päämääränä on tiede- ja korkeakoulupolitiikkaa koskevan keskustelun edistäminen. 


Edistyksellisen tiedeliiton keskeisiä tavoitteita ovat 
  

  • Koulutuspolitiikan näkeminen erottamattomana osana tiedepolitiikkaa

  • Korkeimman opetuksen ja tieteellisen tutkimuksen resursoinnin suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen edistäminen

  • Eri tieteenalojen ja monitieteellisen tutkimuksen erityispiirteiden
    ja -tarpeiden tunnistaminen ja huomioon ottaminen

  • Korkeakoulutuksen, korkeakouluopiskelun ja tutkijanurien tasa-arvoisuuden edistäminen

  • Tutkimustiedon vastuullisen ja avoimen hyödyntämisen edistäminen yhteiskunnallisessa päätöksenteossa – myös tiedettä ja korkeakoulutusta koskevissa kysymyksissä

  • Tiede- ja korkeakoulupoliittisen päätöksenteon avoimuuden ja osallistavuuden edistäminen

  • Tutkimus-, koulutus- ja innovaatiopolitiikkaa koskevien päätösten yhteiskunnan eri sektoreille ulottuvien systeemitason vaikutusten tunnistaminen

  • Tieteen ja teknologian roolin ymmärtäminen yhteiskunnan ja kulttuurien muutoksessa

Edistyksellinen tiedeliitto ry on poliittisesti sitoutumaton tieteellinen järjestö ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenseura. Toiminta on suunnattu korkeakouluissa toimiville tutkijoille, opettajille ja opiskelijoille, tieteestä kiinnostuneille kansalaisille sekä yhteiskunnallisille vaikuttajille.

Liitto julkaisee Tiedepolitiikka-lehteä, toimii Edistyksen Päivien pääjärjestäjänä, järjestää keskustelutilaisuuksia ja seminaareja sekä antaa kannanottoja ja lausuntoja.

Liiton puheenjohtajana toimii professori Ismo T. Koponen, Helsingin yliopistosta.