Edistyksellinen
tiedeliitto ry

PL 344
(Eerikinkatu 28, 5.krs)
00101 HELSINKI

Puh. 040 728 3893
Fax 09-7512 0211

E-mail:
toimisto@tiedeliitto.net

tiedepolitiikka@tiedeliitto.net

 

Keskusteleva tiedejärjestö

 

Itsenäisenä asiantuntijajärjestönä Edistyksellinen tiedeliitto ry edistää tieteestä sekä tiede- ja korkeakoulupolitiikasta käytävää yhteiskunnallista keskustelua. Liitto julkaisee Tiedepolitiikka-lehteä, toimii Edistyksen Päivien pääjärjestäjänä, järjestää keskustelutilaisuuksia ja seminaareja sekä antaa kannanottoja ja lausuntoja.

Tiedeliiton toiminnan tavoitteet:

• Tieteellisen tutkimuksen ja –opetuksen toimintaedellytysten edistäminen
• Tiedon hyväksikäytön ja eri tieteenalojen välisen vuorovaikutuksen lisääminen
• Tieteestä sekä tiede- ja korkeakoulupolitiikasta käytävän keskustelun terävöittäminen ja syventäminen
• Maamme korkeakoululaitoksen tasapainoisen alueellisen ja eri tieteenalat huomioivan kehityksen turvaaminen
• Laadukkaan tutkimuksen ja opetuksen turvaaminen korkeakoululaitoksen rahoitusperustaa vahvistamalla

Liiton puheenjohtajana toimii professori, Ismo T. Koponen, Helsingin yliopistosta.