Edistyksellinen
tiedeliitto ry

PL 344
(Eerikinkatu 28, 5.krs)
00101 HELSINKI

Puh. 040 728 3893


E-mail:
toimisto@tiedeliitto.net

tiedepolitiikka@tiedeliitto.net

 


Tiedettä, tiedepolitiikkaa, älyn leikkejä

Tiedepolitiikka-lehden tehtävänä on toimia foorumina ensi sijassa suomen kielellä käytävälle tiede- ja korkeakoulupoliittiselle keskustelulle.

Lehden tavoitteena on tutkimuspohjaisesti tuoda esiin tieteeseen, korkeakoulutukseen, tutkimukseen ja teknologiaan sekä yhteiskunnallisiin ulottuvuuksiin liittyviä ajankohtaisia kansallisia ja kansainvälisiä kysymyksiä.

Tiedepolitiikka-lehti pyrkii edistämään tieteidenvälistä ymmärrystä ja luomaan edellytyksiä aiempaa syvemmälle yhteistyölle sekä eri tieteenalojen että tieteellisen tiedon tuottajien ja käyttäjien välillä.

Lehdessä julkaistaan tutkimuspohjaisia artikkeleita, ajankohtaisia keskustelupuheenvuoroja, katsauksia ja kirja-arvioita. Laajemmat tutkimuspohjaiset artikkelit ovat referee -menettelyn piirissä.

Lehti tarjoaa mahdollisuuden suomenkieliseen julkaisemiseen myös nuoremmille, tieteellisen uran alkuvaiheessa oleville tutkijoille.

Tiedepolitiikka-lehti noudattaa referee-menettelyä. Lehti käyttää Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) vertaisarviointitunnusta ja lehti on toiminnassaan sitoutunut noudattamaan Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjetta ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen [PDF] mukaisia periaatteita.

Tiedepolitiikka-lehti on saanut TSV:n kautta tieteellisen julkaisutoiminnan avustusta, jota opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Veikkauksen tuotoista.

 

Tiedepolitiikka-lehden kirjoittajaohjeet
Klikkaa tästä

 

Tiedepolitiikka-lehden artikkelit ovat saatavilla myös sähköisessä muodossa Elektra julkaisupalvelun kautta vuosikerrasta 1997 alkaen. Lehden aineistojen viitetiedot löytyvät myös Arto-artikkeliviitetietokannan kautta. Aineistot ovat käytettävissä Suomen yleisissä kirjastoissa, ammattikorkeakouluissa, useimmissa yliopistoissa sekä muutamissa muissa laitoksissa.

Rinnakkaistallennusoikeus:
Julkaisija sallii kirjoittajille vertaisarvioidun* käsikirjoituksen tallentamisen vapaasti saatavaksi sähköiseen julkaisuarkistoon, vuoden embargo-ajan jälkeen. Embargo-aika lasketaan alkavaksi lehden ilmestymispäivästä. Sherpa/Romeo- tietokanta.
* (Vertaisarvioidulla käsikirjoituksella tarkoitetaan käsikirjoitusta, jossa arvioitsijoiden vaatimat korjaukset on tehty. Se ei kuitenkaan ole lopullinen taitettu ja editoitu käsikirjoitusversio, eli julkaistu artikkeli).

Tiedepolitiikka-lehti on Kulttuuri- mielipide- ja tiedelehtien liiton Kultti ry:n jäsen.

Tiedepolitiikka-lehti on mukana keväällä 2019 Tiedon tähden tiedelehtikiertueella.

Tiedepolitiikka-lehden kansimuutosta vuonna 2011 on tukenut Koneen Säätiö.

 

 

Tiedepolitiikka-lehden tilaushinta on
42 euroa/vuosi.

Tilaa Tiedepolitiikka-lehti »


Lehden irtonumeroita on myynnissä Helsingissä: Kirjakauppa Kaisa-talon Kirja & Kahvi ja Tiedekirjassa sekä Tiedeliiton toimistolla.

Tilaa ilmainen näytenumero.

 

Tiedepolitiikka-lehden päätoimittaja
Kari Kuoppala, tutkija, Tampereen yliopisto
Gsm 040 5057 165
e-mail: kari.kuoppala@tuni.fi

Tilaukset ja osoitteenmuutokset
Tuija Rimmi
Tiedepolitiikka-lehti
PL 344
00101 HELSINKI
Puh. 040 728 3893
Fax (09) 751 20211
E-mail: tiedepolitiikka@tiedeliitto.net

Toimituskunta
professori Aki-Mauri Huhtinen
opetusneuvos Osmo Lampinen
tutkijatohtori Reetta Muhonen
tutkimuspäällikkö Mika Pantzar
dosentti Osmo Pekonen
dosenttiTaina Saarinen
dosentti Riikka Stewen
Associate Professor Juha Tuunainen
professori Tapio Varis
FT Marja-Liisa Viherä

 

 

Takaisin ylös

 

 

 

TP 4-2019
TP 3-2019
TP 2-2019
TP 1-2019

TP 4-2018
TP 3-2018
TP 2-2018
TP 1-2018

TP 4-2107
TP 3-2017
TP 2-2017
TP 1-2017

TP 4-2016
TP 3/2016
TP 2/2016
TP 1/2016

TP 4/2015
TP 3/2015
TP 2/2015
TP 1/2015

TP 4/2014
TP 3/2014
TP 2/2104
TP 1/2014

TP 4/2013
TP 3/2013
TP 2/2013
TP 1/2013

TP 4/2012
TP 3/2012
TP 2/2012
TP 1/2012

TP 4/2011
TP 3/2011
TP 2/2011
TP 1/2011

TP 4/2010
TP 3/2010
TP 2/2010
TP 1/2010

TP 4/2009
TP 3/2009
TP 2/2009
TP 1/2009

TP 4/2008
TP 3/2008
TP 2/2008
TP 1/2008

TP 4/2007
TP 3/2007
TP 2/2007
TP 1/2007

TP 4/2006
TP 3/2006
TP 2/2006
TP 1/2006

TP 4/2005
TP 3/2005
TP 2/2005
TP 1/2005

TP 4/2004
TP 3/2004
TP 2/2004
TP 1/2004

TP 4/2003
TP 3/2003
TP 2/2003
TP 1/2003

TP 4/2002
TP 3/2002
TP 2/2002
TP 1/2002

TP 4/2001
TP 3/2001
TP 2/2001
TP 1/2001

TP 4/2000
TP 3/2000
TP 2/2000
TP 1/2000

TP 4/1999
TP 3/1999
TP 2/1999
TP 1/1999