Edistyksellinen
tiedeliitto ry

Postiosoite
PL 344
00101 HELSINKI

Käyntiosoite
Eerikinkatu 28, 5.krs,
00180 HELSINKI

Puh. 040- 728 3893

E-mail:
toimisto@tiedeliitto.net

tiedepolitiikka@tiedeliitto.net

Jäsenyys

 

Miksi Edistyksellinen tiedeliitto?Elämme aikaa, joka haastaa kaikki osapuolet pohtimaan tulevaisuuden suuntaa. Tiedeyhteisö on tässä pohdinnassa eturintamassa. Tiede, joka on niin monella tavoin helpottanut ihmiskunnan elämää, on nyt uudenlaisten kysymysten edessä. Ensi kertaa ihminen on toden teolla joutunut arvioimaan hyvän elämän kriteerejä elinympäristön asettamien rajoitteiden kautta. Rehellisyyden nimissä on tunnustettava, ettei tieteellistäkään tietoa ole osattu aina käyttää viisaasti. Lyhytnäköisyys lienee ihmisen ongelmista yksi suurimpia, ellei suurin. Lyhytnäköisyys voi johtaa myös siihen, että tiedettä ja koulutusta kehitetään pitkän tähtäyksen valintojen sijaan tavoitellen ”lyhyen aikavälin voittoja”.

Tieteen voima perustuu rehellisyyteen, rohkeuteen ja rakkauteen tietoa kohtaan. Nämä ovat kulmakiviä, joista ei tule tinkiä. Samalla on hyvä muistaa, että tieteen on kyettävä uudistumaan yhteiskunnallisten ja globaalien haasteiden edessä: painopisteiden on löydyttävä niistä kysymyksistä, jotka ovat ihmiskunnan ja koko biosfäärin kannalta olennaisimpia. Näistä kysymyksiä tulee käydä jatkuvaa keskustelua. Viime kädessä se, mitä tiede tutkii, riippuu koulutuksen ja tutkimuksen resursseista: sinne, mistä halutaan tuloksia, tulee suunnata myös riittävästi resursseja.

Edistyksellinen tiedeliitto tarjoaa avoimen ja innostavan foorumin tieteelliselle ja tiedepoliittiselle keskustelulle. Nyt jos koskaan tällaista keskustelua kaivataan. Jokainen tieteestä kiinnostunut voi tuoda oman kortensa kekoon: tiede on meidän kaikkien asia. Liiton jäseniksi ovat tervetulleita tutkijat, opettajat, opiskelijat, poliittisessa tai hallinnollisessa päätöksenteossa tai teollisuuden piirissä tutkimusta hyödyntävät ammattilaiset ja ylipäänsä kaikki, joita tieteellinen tutkimus ja sen hyödyntäminen yhteiskunnassa kiinnostavat.

Sydämellisesti tervetuloa mukaan keskusteluun ja pitkäjänteisen tiedepolitiikan tekoon!

Veikko Halttunen
Edistyksellisen tiedeliiton puheenjohtaja

 

Jäsenyys

Tiedeliiton toiminta on avointa kaikille kiinnostuneille. Edistyksellisen tiedeliitolla on noin 350 jäsentä. Jäsenistöön kuuluu eri tieteenaloilla toimivia tutkijoita, opettajia, opiskelijoita, poliittisia päätöksentekijöitä ja tiedehallinnossa työskenteleviä henkilöitä.

Liiton jäseneksi voivat liittyä kaikki liiton toiminnasta kiinnostuneet ja toimintaperiaatteet hyväksyvät yksityishenkilöt.

Jäsenmaksu vuonna 2020 ovat: opiskelijoille 22€, uusille opiskelijajäsenille (perustutkinnon suorittajat) ensimmäinen jäsenvuosi on maksuton. Muut 37 €. Jäsenmaksuun sisältyy Tiedepolitiikka-lehti, jäsenkirjeet sekä alennuksia liiton järjestämistä tilaisuuksista. Yhteisöjäsenmaksu on 130 euroa, yhteisöjäsenmaksu sisältää kolme Tiedepolitiikka-lehteä. Liiton jäsenet hyväksyy hallitus.

Jäsenyyttä voi hakea soittamalla liiton toimistoon puh. 040-728 3893, kirjeitse, alla olevalla lomakkeella tai sähköpostitse osoitteesta toimisto@tiedeliitto.net

Jäsenyyttä anoneille lähetetään postissa jäsentietojen tiedustelulomake ja jäsenmaksukuitti. Jäsenet saavat jäsenetuna Tiedepolitiikka-lehden ja alennuksen Edistyksen Päivien osanottomaksusta. Jäsenillä on äänioikeus liiton syys- ja vuosikokouksessa.

Lisätietoja voit pyytää täytämällä alla olevan lomakkeen, tai anoa suoraan jäsenyyttä jäsenhakemuslomakkeella.

» Jäsenhakemuslomake

» Rekisteriseloste (jäsenrekisteri)

Takaisin ylös