Edistyksellinen
tiedeliitto ry

PL 344
(Eerikinkatu 28, 5. krs)
00101 HELSINKI

Puh. 040 728 3893
Fax 09-7512 0211

E-mail:
toimisto@tiedeliitto.net

tiedepolitiikka@tiedeliitto.net

 

Tapahtumia 2016

 

Edistyksellisen tiedeliitto ry:n sääntömääräinen

syyskokous ja avoin keskustelutilaisuus

pidetään torstaina 15.12.2016 alkaen klo 17.00 Suomen
itsenäisyyden juhlarahasto Sitran kokoustilassa, Itämerenkatu 11–13, Helsinki.

Kokouksen aluksi (kello 17.00) Sitran koulutustoimintaa johtava asiamies
Tapio Anttila alustaa aiheesta Tulevaisuuden trendit ja korkeakoulut.

Syyskokousasioiden käsittely aloitetaan heti alustuksen ja keskustelun jälkeen
noin klo 18.00.

Syyskokous asialista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
3. Kokouksen sihteerin valinta
4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6. Esityslistan hyväksyminen
7. Ilmoitusasiat
8. Liiton toimintasuunnitelma vuodelle 2017, hallituksen esitys
9. Jäsenmaksun suuruus ja kantotapa vuonna 2017
10. Hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot
11. Tulo- ja menoarvio vuodelle 2017 hallituksen esitys
12. Hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2017
13. Puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2017
14. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta
15. Ajankohtaiset tiede- ja korkeakoulupoliittiset kysymykset
16. Kokouksen päättäminen

Ilmoittautuminen 8.12.2016 klo 16.00 mennessä: toimisto@tiedeliitto.net
tai puhelimitse 040 728 3893.

Tervetuoa!

 

Hallitus

* * *

Kutsu seminaariin ja vuosikokoukseen

Edistyksellisen tiedeliitto ry:n seminaari ja sääntömääräinen vuosikokous pidetään tiistaina 26.4.2016 Tieteiden talon salissa 505, osoitteessa Kirkkokatu 6, Helsinki. Seminaari alkaa klo 12.00 ja vuosikokous klo 16.15.

Strateginen johtajuus – löytyykö sitä valtakunnalliselta tasolta ja korkeakouluista? 


Viime aikoina useat tahot ovat esittäneet kannanottoja suomalaisen korkeimman opetuksen ja tutkimuksen nykytilasta ja tulevaisuudesta. Samanaikaisesti kun on korostettu korkeakoulujen autonomiaa, niitä on moitittu rakenteellisesta hajanai-suudesta, päällekkäisyydestä, tehotto-muudesta, kyvyttömyydestä keskittyä yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta keskeisiin aiheisiin sekä riittämättömästä panoksesta innovaatioiden tuottamiseen.

Korkeakouluilta edellytetään priorisointeja ja rajauksia, niiden resursseja leikataan ja eri sidosryhmät asettavat niille keskenään ristiriitaisia vaatimuksia. Samaan aikaan korkeakoulut kamppailevat saavuttaakseen yhä näkyvämmän ja tunnustetumman kansainvälisen aseman sekä asettavat tavoitteekseen opetuksen ja tutkimuksen laadun kohottamisen.

Onko korkeakoululaitoksen strateginen johtaminen kenenkään hallussa? Miten valtioneuvoston sekä opetus- ja kulttuuriministeriön vastuu korkeakoulujen strategisesta kehittämisestä realisoituu? Mihin asiantuntemukseen kehittämistyö perustuu? Miten korkeakoulut hyödyntävät saavuttamaansa autonomiaa strategisessa suunnittelussaan? Vaikuttavatko strategiat korkeakoulujen arkipäivään? Ketä varten korkeakoulut laativat strategioitaan ja kenelle ne vastaavat onnistumisestaan tai riskien realisoitumisesta?

12.00 Avaus
professori, puheenjohtaja Jouni Välijärvi, Edistyksellinen tiedeliitto

12.15 Yliopistojen yhteiskunnallinen relevanssi: strategiset askeleet eteenpäin
professori Markku Kivinen, Aleksanteri-instituutti

12.45 Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen – case Metropolia
toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola, Metropolia Ammattikorkeakoulu

13.15 Kenen kuluu johtaa?
kansanedustaja, sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja Sanna Lauslahti

13.45–14.15 Kahvitauko

14.15 Yliopistot ja ammattikorkeakoulut mukaan kansallisin kilpailukykytalkoisiin
dekaani Pekka Neittaanmäki, Jyväskylän yliopisto

14.45 Kun strategiapöhinä tuli taloon: käytännöt strategioinnin ohjaajina
TkT Sanna Nokelainen

15.15–15.45 Keskustelua

15.45–16.00 Päätös

Kunkin alustuksen jälkeen on varattu aikaa kysymyksille ja kommenteille.

Tilaisuus on avoinna kaikille. Tervetuloa!

Kahvitarjoilun vuoksi tilaisuuteen osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan 21.4.2016 klo 15.00 mennessä liiton pääsihteeri, sähköpostilla toimisto@tiedeliitto.net tai puhelimitse 040 728 3893.

Järjestäjä: Edistyksellinen tiedeliitto ry

 

 

 

 

Tiedeliiton vuosikokous pidetään heti seminaari jälkeen alkaen klo 16.15.

Asialista

1 § Kokouksen avaus
2 § Kokouksen puheenjohtajan valinta
3 § Kokouksen sihteerin valinta
4 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
5 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6 § Esityslistan hyväksyminen
7 § Ilmoitusasiat
8 § Liiton toimintakertomus vuodelta 2015
9 § Liiton tilit vuodelta 2015 toiminnantarkastajien lausunto,
tuloslaskelma ja tase
10 § Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen
11 § Ajankohtaiset tiede ja korkeakoulupoliittiset kysymykset
12 § Muut mahdolliset asiat
13 § Kokouksen päättäminen

Kahvitarjoilun vuoksi kokoukseen osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan 21.4.2016 mennessä liiton pääsihteerille, sähköpostilla toimisto@tiedeliitto.net tai puhelimitse 040 728 3893.

Tervetuloa!

Hallitus

* * *

 

 

 

 

 

 

 

 

Edistyksellisen tiedeliitto ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään pidetään keskiviikkona 19.3.2014 alkaen klo 16.00 Maaseudun Sivistysliiton, Maahengen toimitiloissa (aula), Eerikinkatu 28, viides kerros, Helsinki

Keskustelutilaisuus, jossa alivaltiosihteeri Timo Lankinen valtioneuvoston kansliasta esittelee valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistusta alkaa kello 16. Keskustelutilaisuus on kaikille avoin.

Vuosikokous kello 17.00.

Asialista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
3. Kokouksen sihteerin valinta
4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6. Esityslistan hyväksyminen
7. Ilmoitusasiat
8. Liiton toimintakertomus vuodelta 2013
9. Liiton tilit vuodelta 2013 toiminnantarkastajien lausunto,
tuloslaskelma ja tase
10. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen
11. Ajankohtaiset tiede ja korkeakoulupoliittiset kysymykset
12. Muut mahdolliset asiat
13. Kokouksen päättäminen

Kahvitarjoilun vuoksi tilaisuuteen osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan 18.3.2014 mennessä liiton pääsihteerille, sähköpostilla tiedeliitto@netlife.fi tai puhelimitse 040 728 3893.

Tervetuloa!

 

 

* * *

 

 

 

* * *

Edistyksellisen tiedeliiton syyskokous valitsi liiton puheenjohtajaksi vuoden 2014 alusta Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuksen keskuksen johtaja, professori Jouni Välijärven. Liiton varapuheenjohtajiksi valittiin professori Kyösti Oikarinen Oulun yliopistosta ja professori Ilkka Ruostetsaari Tampereen yliopistosta.

 

Takaisin ylös