Edistyksellinen
tiedeliitto ry

PL 344
(Eerikinkatu 28, 5. krs)
00101 HELSINKI

Puh. 040 728 3893
Fax 09-7512 0211

E-mail:
toimisto@tiedeliitto.net

tiedepolitiikka@tiedeliitto.net

 

Tapahtumia 2015

 

Vuoden 2015 tapahtumia

 

 

Kutsu iltapäiväseminaariin ja syyskokoukseen

Edistyksellisen tiedeliitto ry:n iltapäiväseminaari ja sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 23.11.2015 Tieteiden talon salissa 505, osoitteessa Kirkkokatu 6, Helsinki. Seminaari alkaa klo 14.00 ja syyskokous klo 17.00.

Valtiovallan ohjaus ja korkeakoulujen autonomia
– kuinka käy vapaan tutkimuksen?

Tieteen ja tutkimuksen roolista yhteiskunnan uudistajana esitetään keskenään täysin ristiriitaisia väittämiä: Tutkimuksen vapautta pidetään välttämättömänä edellytyksenä innovatiivisen tiedon synnylle. Toisaalta painotetaan ohjauksen merkitystä perustellen, että ilman ohjausta korkeakoulut kadottavat yhteiskunnallisen relevanssinsa.

Myös tiedepolitiikka on ristiriitojen sävyttämää. Korkeakoululaitoksen uudistamisen on sanottu lisäävän sen autonomiaa, mutta samaan aikaan esimerkiksi strateginen rahoitus ja profilointi siirtävät tutkimusta entistä tiukempaan valtiovallan ohjaukseen. Leikkaukset perusrahoituksessa kasvattavat entisestään täydentävän rahoituksen merkitystä. Seminaarissa kysytään, jääkö korkeakoulujen omille visioille ja strategioille enää lainkaan tilaa näissä murroksissa, kuinka käy vapaan tutkimuksen?

14.00 Avaus professori, puheenjohtaja Jouni Välijärvi, Edistyksellinen tiedeliitto

14.15 Professori tutkimuksen johtajana,
professoriliiton puheenjohtaja Kaarle Hämeri

14.45 Akateeminen työ ja akateeminen vapaus – kuka määrittää?
professori Jussi Välimaa, Jyväskylän yliopisto

15.15 Kahvitauko

15.45 Tieteen vapaus ja tiedepolitiikka – ristiriidassa keskenään?
kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, opetus- ja kulttuuriministeriö

16.15 Keskustelua

16.45 Päätös

 

 

Tiedeliiton syyskokous klo 17.00

ASIALISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
3. Kokouksen sihteerin valinta
4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6. Esityslistan hyväksyminen
7. Ilmoitusasiat
8. Liiton toimintasuunnitelma vuodelle 2016, hallituksen esitys
9. Jäsenmaksun suuruus ja kantotapa vuonna 2016
10. Hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot
11. Tulo- ja menoarvio vuodelle 2016 hallituksen esitys
12. Hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2016
13. Puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2016
14. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta
15. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

Hallitus

Ilmoittautuminen seminaariin ja syyskokoukseen 18.11.2015 klo 16.00 mennessä liiton pääsihteerille, sähköpostilla toimisto@tiedeliitto.net tai
puhelimitse 040 728 3893.

 

* * *

 

Olemme on mukana Helsingin kirjamessuilla
perjantaina 23.10.2015 klo 15.00–15.50
Tiedekirjan osastolla 6 G 69.

Einsteinin suhteellisuusteoria
100 vuotta

Keskustelemassa aiheesta:

Helsingin yliopiston teoreettisen fysiikan dosentti Hannu Kurki-Suonio ja Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen matematiikan dosentti sekä Oulun yliopiston tieteenhistorian dosentti Osmo Pekonen. Keskustelun virittäjänä toimii Tiedepolitiikka-lehden päätoimittaja ja Tampereen yliopiston tutkija Kari Kuoppala.

Aihetta käsittelevää Tiedepolitiikka-lehteä 2/2015 on myynnissä Tiedekirjan osastolla.

* * *

 

 

 

 

 

 

 

Kutsu

Tutkinnot työelämässä – koulutus muutoksessa1.6.2015 klo 12.00–16.00
Tieteiden talo, sali 505, Kirkkokatu 6, Helsinki

Seminaarissa pohditaan korkeakoulutuksen merkitystä yhteiskunnan kulttuurisen ja taloudellisen kehityksen kannalta.

Aiheeseen liittyviä kysymyksiä ovat:
Mikä on korkeakoulujen tuottaman asiantuntijuuden arvo ja merkitys yhteiskuntaa ja työelämää palvelevien taitojen ja osaamisen tuottajana?
Millaista osaamista korkeakoulutus tuottaa ja mitä sen pitäisi tuottaa?
Osaavatko korkeakoulutetut tunnistaa osaamistaan ja sen kehittämistarpeita työelämän muutoksessa?
Ymmärretäänkö tieteeseen ja tutkimukseen pohjautuvan koulutuksen hyöty yrityksissä? Millaisia uusia yhteistyömalleja tarvitaan korkeakoulujen ja työelämän välille? Mikä on kanditutkinnon rooli ja työelämärelevanssi? Liikkuvuus ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välillä? Koulutetaanko Suomessa liikaa tohtoreita yhteiskunnan tarpeisiin nähden?

12.00 Avaus
professori, puheenjohtaja Jouni Välijärvi, Edistyksellinen tiedeliitto

12.15 Miten korkeakoulut tietävät mitä työelämä tarvitsee?
rehtori Kaija Holli, Tampereen yliopisto

12.45 Korkeakoulujen tuottama osaaminen – Liikkuvuus ja yhteistyö
toiminnanjohtaja Riitta Rissanen, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry

13.15 Muutu tai itke ja muutu
strategiajohtaja Antti Joensuu, Työ- ja elinkeinoministeriö

13.45 -14.15 Kahvitauko

14.15 Siivooja, sikatilallinen ja sivistysjohtaja. FM-tutkinnolla eri urapoluille
lehtori Visa Tuominen, Joensuun normaalikoulun lukio, Itä-Suomen yliopisto

14.45 Kuinka saamme koulutuksen ja työn samaan maailmaan asiantuntijan oppimisessa?
asiantuntija Ida Mielityinen, Akava

15.15 -15.45 Keskustelua

15.45-16.00 Päätös

Kunkin alustuksen jälkeen on varattu aikaa kysymyksille ja kommenteille.
Tilaisuus on avoinna kaikille. Tervetuloa!

Kahvitarjoilun vuoksi tilaisuuteen osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan
28.5.2015 klo 15.00 mennessä
liiton pääsihteeri Tuija Rimmille, sähköpostilla toimisto@tiedeliitto.net tai
puhelimitse 040 728 3893.

Järjestäjä: Edistyksellinen tiedeliitto ry

 

* * *

Kutsu vuosikokoukseen

Edistyksellisen tiedeliitto ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään heti Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen toisen päivän ohjelman jälkeen tiistaina 28.4.2015 alkaen klo 16.15 Tieteiden talon, salissa 313,
Kirkkokatu 6, Helsinki.

Vuosikokous
1 § Kokouksen avaus
2 § Kokouksen puheenjohtajan valinta
3 § Kokouksen sihteerin valinta
4 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
5 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6 § Esityslistan hyväksyminen
7 § Ilmoitusasiat
8 § Liiton toimintakertomus vuodelta 2014
9 § Liiton tilit vuodelta 2014 toiminnantarkastajien lausunto,
tuloslaskelma ja tase
10 § Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen
11 § Ajankohtaiset tiede ja korkeakoulupoliittiset kysymykset
12 § Muut mahdolliset asiat
13 § Kokouksen päättäminen

Kahvitarjoilun vuoksi tilaisuuteen osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan 23.4.2015 mennessä liiton pääsihteerille, sähköpostilla toimisto@tiedeliitto.net tai puhelimitse 040 728 3893.

Tervetuloa!

Hallitus

* * *

 

Edistyksellinen tiedeliitto ry on yhtenä mukana järjestämässä Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päiviä 27.-28.4. 2015 Helsingissä, Tieteiden talolla. Päivien teema on "Avoin tiede ja avoin koulutus?" Ilmoittautumiset 13.4.2015 mennessä:

http://blogs.helsinki.fi/hegompage/kip2015-2/

 

 

Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päivät 2015                      

Avoin tiede ja avoin koulutus?


Tieteiden talo, Helsinki

27.–28.4.2015

Suomessa avoin tiede on kasvava vahvuustekijä, ja sen merkitys tieteen ja tutkimuksen kehittämiselle on ilmeinen. Avoimuus ei kuitenkaan ole toteutunut korkeakoulujen muissa tehtävissä samalla tavalla. Millaisia ovat avoimen tieteen mahdollisuudet tutkimuksessa, ja miten ne heijastuvat koulutustehtäviin? Miten avoin tutkimus ja opetus voivat edistää sosiaalista saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta? Miksi perinteinen opetus yhä dominoi, eikä opetusta ja palveluja ole siirtynyt odotetussa laajuudessa verkkoon? Onko toisen asteen, vapaan sivistystyön ja korkea-asteen toimintatavoissa tältä osin eroja? Ovatko koulutuspolitiikan ratkaisut mahdollistaneet avoimuuteen perustuvat toimintatavat? Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päivien ja Opiskelijatutkimuksen päivän yhteisseminaarissa ”Avoin tiede ja avoin koulutus?” tarkastellaan avoimen tieteen ja avoimen koulutuksen mahdollisuuksia tutkimuksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen palvelutehtävän alueilla.

Osallistuminen Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päiville on ilmaista lukuun ottamatta vapaaehtoista iltatilaisuutta ravintola Loisteessa ma 27.4. klo 19.

Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päiviä koskeviin usein esitettyihin kysymyksiin on vastattu täällä. Muita päiviä koskevia kysymyksiä voi esittää osoitteeseen janne.wikstrom@helsinki.fi.

Maanantai 27.4.

 

10:15-10:30 Päivien avaus:  vararehtori Keijo Hämäläinen, Helsingin yliopisto
10:30-11:30 Avoin koulutus -keynote: MOOCit – ei-ihan-avointa opetusta             Jaakko Kurhila
11:30-12:30 Vapaa sivistystyö -keynote: Avoimet ovet sivistykseen. Case: Vapaa sivistystyö Suomessa          Tarja Lang
12:30-13:45 Lounas
13:45-14:45 Koulutuksen tavoitettavuus koulutusalavalintojen eroina sosioekonomisen taustan luokissa                           Otus
14:45-15:15 Kahvitauko
15:15-17:00 World Cafe: Koulutuksen avoimuuden esteet ja mahdollisuudet opetuksen, vapaan sivistystyön ja koulutuksen tavoitettavuuden näkökulmista

 

19:00                  Iltatilaisuus         Ravintola Loiste

Iltatilaisuudesta menuineen ja maksuohjeineen on lisätietoja ilmoittautumislomakkeella.

 

Tiistai 28.4.2015

klo 9.00 – 9.45 Key-note: Johtaja Riitta Maijala, Opetus- ja kulttuuriministeriö

Klo 10 – 12 Aamupäivän työryhmäesitykset ja keskustelu kahdessa työryhmässä.

Klo Avoin koulutus Avoin tiede
10.00 -10.30 Lappalainen, M. , Kortekangas-Savolainen, O. & Österholm-Matikainen, E.: Opettajien vertaistyöskentelyllä avoimuutta yliopisto-opetukseen Ilkka Kettunen: Avoin muotoilu 
10.30 -11.00 Heli Mäkeläinen: Mikä on vapaan sivistystyön tehtävä?

Päällysaho, Kärki, Pekkarinen, Rissanen, Tuomi ja Varmola: Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä

 

11.00 –

11.30

Elina Kirjalainen_ja Tytti Pintilä: Korkeakouludiplomi uudistaa avointa korkeakoulutusta Kirsi Pulkkinen: Avoin tiede suomalaisen yhteiskunnan kehittäjänä
11.30 – 12.00

Sonja Mikkola Opiskelun ja työn vuoropuhelu

 

Laura Valkeasuo: ”Meidän tutkijat” – Kansalliset intressit eurooppalaisessa tutkimusrahoituksessa. Avoin eurooppalainen tutkimusalue vs. kansallisesti rajoittunut rahoitus.

 

 

Klo 12 – 13 lounas (omakustanteinen)

Klo 13.00 – 15.30 Iltapäivän työryhmätyöskentely, sisältäen ryhmien itsensä ajoittaman kahvitauon noin klo 14.15

Klo Avoin koulutus Avoin tiede
13.00 -13.30 Johanna Moisio: Mitä Eurostudent V kertoo opinnoista ja opiskelusta?

Miika Kajanus, Antti Iire ja Tuomo Eskelinen: Innovaatiotoiminnan indikaattorit ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliin

 

13.30 -14.00

Jyri Lindén, Johanna Annala, Marita Mäkinen: Korkea-asteen opetussuunnitelma muutoksessa

 

Joonatan Virtanen:

Valtioneuvoston tiedepoliittinen valta ja valtion ohjausjärjestelmän kehittämishanke OHRA

 

14.00 –

14.30

Päivi Timonen, Humak ja Jussi Linkola, Metropolia, Metropolia amk: MOOC nuorisoalan digitaalisen työotteen vahvistajana –kartoitus

Timo Aarrevaara: STEM-alojen muuttuva akateeminen professio-tutkimus

 

14.30 – 15.00

Chris Kylander: Avoimuuden toteutuminen suomalaisessa korkeakoulutuksessa

 

Aki-Mauri Huhtinen: Sosiaalinen media tieteellisen kansalaiskeskustelun alustana
15.00

Jouko Suvanto: Korkeakoulujärjestelmän uudistaminen tarkasteltuna sosiaalisten järjestelmien suunnittelun perspektiivistä

 

Jessica Parland-von Essen: Avoimuuden esteet – Avoimuuden asteet

Aarrevaara, Pietilä ja Wikström:

Pilotointi vastuullisen tutkimuksen ja innovaatioprosessien välineenä

 

 

Klo 15.30-16.00 Tilaisuuden päätössanat.

 

 

Työryhmiin hyväksyttyjä esityksiä valitaan referee-menettelyn kautta julkaistavaksi vuoden 2016 alussa ilmestyvässä Tiedepolitiikka-lehden erikoisnumerossa sekä Opiskelijatutkimuksen vuosikirjassa 2016. Esitysten pohjalta muokatut paperit toimitetaan suoraan lehden toimitukseen.

Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päivien ohjelma ja ilmoittautumisohjeet päivitetään verkkoon kevään aikana. Osallistuminen on maksutonta lukuun ottamatta omakustanteista iltatilaisuutta. Päiville ilmoittaudutaan oheisella e-lomakkeella.

Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päivät järjestetään nyt neljännen kerran. Aikaisempina vuosina päivät ovat keränneet yhteen noin 100 tutkijaa, hallinnon ammattilaista, opiskelijaa sekä korkeakoulu- ja innovaatiokentän asiantuntijoita.

Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päivien 2015 järjestäjinä toimivat:

HEGOM-tutkimusryhmä (Helsingin yliopisto)

Edistyksellinen tiedeliitto ry.

Korkeakoulututkimuksen seura ry.

Opiskelijatutkimusverkosto

Suomen tieteen ja teknologian tutkimuksen seura

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL)

 

 

 

Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päivät 2015                    

Avoin tiede ja avoin koulutus?
Tieteiden talo, Helsinki

27.–28.4.2015

Suomessa avoin tiede on kasvava vahvuustekijä, ja sen merkitys tieteen ja tutkimuksen kehittämiselle on ilmeinen. Avoimuus ei kuitenkaan ole toteutunut korkeakoulujen muissa tehtävissä samalla tavalla. Millaisia ovat avoimen tieteen mahdollisuudet tutkimuksessa, ja miten ne heijastuvat koulutustehtäviin? Miten avoin tutkimus ja opetus voivat edistää sosiaalista saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta? Miksi perinteinen opetus yhä dominoi, eikä opetusta ja palveluja ole siirtynyt odotetussa laajuudessa verkkoon? Onko toisen asteen, vapaan sivistystyön ja korkea-asteen toimintatavoissa tältä osin eroja? Ovatko koulutuspolitiikan ratkaisut mahdollistaneet avoimuuteen perustuvat toimintatavat? Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päivien ja Opiskelijatutkimuksen päivän yhteisseminaarissa ”Avoin tiede ja avoin koulutus?” tarkastellaan avoimen tieteen ja avoimen koulutuksen mahdollisuuksia tutkimuksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen palvelutehtävän alueilla.

Työryhmiin hyväksyttyjä esityksiä valitaan referee-menettelyn kautta julkaistavaksi vuoden 2016 alussa ilmestyvässä Tiedepolitiikka-lehden erikoisnumerossa sekä Opiskelijatutkimuksen vuosikirjassa 2016. Esitysten pohjalta muokatut paperit toimitetaan suoraan lehden toimitukseen. Tarkemmat ohjeet ilmoitetaan myöhemmin. Ehdotuksia (300-500 sanaa) esitelmiksi työryhmiin voi jättää 15.3.2015 mennessä e-lomakkeella . Työryhmien teemat ja tarkemmat ohjeet abstraktin jättämiseen julkaistaan  päivien www-sivuilla http://blogs.helsinki.fi/hegompage/kip2015/

Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päivien ohjelma ja ilmoittautumisohjeet päivitetään verkkoon kevään aikana. Osallistuminen on maksutonta lukuun ottamatta omakustanteista iltatilaisuutta. Päiville ilmoittaudutaan oheisella e-lomakkeella (abstrakti vapaaehtoinen).

Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päivät järjestetään nyt neljännen kerran. Aikaisempina vuosina päivät ovat keränneet yhteen noin 100 tutkijaa, hallinnon ammattilaista, opiskelijaa sekä korkeakoulu- ja innovaatiokentän asiantuntijoita.

Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päivien 2015 järjestäjinä toimivat:

HEGOM-tutkimusryhmä (Helsingin yliopisto)

Edistyksellinen tiedeliitto ry.

Korkeakoulututkimuksen seura ry.

Opiskelijatutkimusverkosto

Suomen tieteen ja teknologian tutkimuksen seura

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL)

 

Takaisin ylös