Edistyksellinen
tiedeliitto ry


Postiosoite:
PL 344, 00101 HELSINKI

Käyntiosoite:
Eerikinkatu 28, 5. krs.
00180 HELSINKI

Puh. 040-728 3893
Fax (09) 7512 0211

E-mail:
tiedeliitto@netlife.fi
tiedepolitiikka@netlife.fi

 

Tapahtumia 2011

 

Edistyksellisen tiedeliiton sääntömääräinen
syyskokous ja alustus- ja keskustelutilaisuus

pidetään torstaina 8.12.2011
alkaen klo 17.00 Suomen Akatemiassa (neuvotteluhuone Isohauki 1. krs), Hakaniemenranta 6, 00531 Helsinki.

klo 17.00 Alustus- ja keskustelutilaisuus

Suomen Akatemian tutkimuksen ylijohtaja Riitta Mustonen alustaa aiheesta: Tieteen, tiedepolitiikan ja tutkimusrahoituksen näkymiä.

Tilaisuudessa on mukana myös tiedeasiainneuvos Jarmo Laine.
 

klo 18.00 Tiedeliiton syyskokous

Kahvitarjoilun vuoksi tilaisuuteen osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan 5.12.2011 klo 15.00 mennessä liiton pääsihteerille, sähköpostilla tiedeliitto@netlife.fi tai puhelimitse 040 728 3893.

Tervetuloa!

Hallitus

* * *

Miten turvataan tutkimuksen perusta?

Edistyksellinen tiedeliitto ry järjestää seminaarin
torstaina 12.5.2011 alkaen klo 12.00 Tieteiden talolla, salissa 505, Kirkkokatu 6, Helsinki
Miten turvataan tutkimuksen perusta? -seminaarissa haastetaan tutkijoita, tiedepolitiikasta vastaavia virkamiehiä ja päättäjiä aitoon keskusteluun suomalaisesta perustutkimuksesta: onko perustutkimus tarpeen, miten se turvataan, kenen vastuulle perustutkimuksen turvaaminen kuuluu? Suomen Akatemian Suomen tieteen tila ja taso -selvityksessä sekä Suomen innovaatiojärjestelmän kansainvälisessä arvioinnissa tuotiin esille, että Suomessa keskitytty liian paljon soveltavaan tutkimukseen ja tämän seurauksena tieteellisen tutkimuksen taso on laskenut. Ainakaan toistaiseksi ei viime vuonna ilmestyneiden arviointien sanoma ei ole vaikuttanut tiedepoliittiseen päätöksentekoon. Päinvastoin, soveltavaa tutkimusta painottava linja jatkuu mm. tutkimus- ja innovaationeuvoston linjauksissa.12.00–12.30 Kahvi

12.30–12.40 Seminaarin avaus varapuheenjohtaja Kyösti Oikarinen, Edistyksellinen tiedeliitto

12.40–13.10 Mikä uhkaa perustutkimusta? johtaja Anita Lehikoinen,
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Avaa PowerPoint -esitys

13.10–13.40 Kilpailtu rahoitus ja tieteen taso, tiedeasiainneuvos Jarmo Laine,
Suomen Akatemia
Avaa PowerPoint -esitys

13.40–14.10 Miten parannetaan tutkimuksen tekemisen perusedellytyksiä?
vararehtori, professori Heikki Ruskoaho, Oulun yliopisto
Avaa PoWerPoint-esitys

14.10–14.40 Yliopistotutkimuksen rakenteista ja muutosprosesseista,
tutkimusjohtaja Erkki Kaukonen, Tampereen yliopisto
Avaa PowerPoint -esitys

14.40–15.10 Tappaako kilpailu kilpailun? vararehtori, professori Harri Lönnberg, Turun yliopisto

15.10– Keskustelua ja päätös
Seminaari on kaikille avoin. Kahvitarjoilun vuoksi tilaisuuteen osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan 9.5.2011 klo 15.00 mennessä liiton pääsihteerille, sähköpostilla tiedeliitto@netlife.fi tai puhelimitse 040 728 3893.

Tervetuloa!

Suomen tieteen tila ja taso:
http://www.aka.fi/Tiedostot/Tiedostot/Arviointitoiminta/Suomen%20tieteen%20tila%20ja%20taso%202009.pdf

Evaluation of the Finnish National Innovation System:
http://www.tem.fi/index.phtml?l=en&s=3161

 

* * * * *

Edistyksellisen tiedeliiton hallitusohjelmatavoitteet hallituskaudelle 2011–2015
 

1. Tutkimusrahoituksen painopistettä on siirrettävä yliopistoihin, tutkimusrahoituksen pitkäjänteisyyttä tulee lisätä kilpailutusta vähentämällä.
 
Tutkimusrahoitusta tulisi suunnata suoraan yliopistoihin, eikä kiertotietä Tekesin ja Akatemian kautta. Tätä rahoituksen suunnanmuutosta tukevat mm. uusimmassa Suomen tieteen tila ja taso -raportissa ja Suomen innovaatiojärjestelmän arvioinnissa esitetyt näkemykset.
 
Pääministerin johtama tutkimus- ja innovaationeuvostokin (entinen tiede- ja teknologianeuvosto) toteaa uusimmassa raportissaan, että perustutkimusta pitäisi rahoittaa suoraan. Se kuitenkin jakaa ehdottamansa lisärahoituksen vanhan tavan mukaan niin, että iso osa siitä menee Tekesille, tätä pienempi osa Akatemialle ja kaikkein vähiten yliopistoille.
 
Nyt suora rahoitus ei riitä yliopistoissa edes hyvän perusopetuksen toteuttamiseen, vaan , vaan sitä joudutaan subventoimaan sisäisesti eri tavoin tutkimusrahoituksen rippeillä.
 
Suora perustutkimuksen rahoitus yliopistoille pitäisi erottaa opetukseen ja muuhun perustoimintaan kohdennettavasta rahoituksesta. Samalla tulee huolehtia siitä, että opetuksen laatu ja tarvittava laajuus voidaan toteuttaa siihen varatuilla resursseilla ilman sisäisiä subventioita. Erityisesti uusien alojen opetuksen riittävä resursointi on usein ongelmallinen toteuttaa yliopistojen sisällä..
 
Myös tutkimusrahoituksen pitkäjänteisyyteen tulisi kiinnittää huomiota. Pitkäjänteisellä rahoituksella voitaisiin edistää urakehitysmahdollisuuksia ja siten parantaa yliopistojen kilpailukykyä osaavasta työvoimasta. Tutkimuksen laadun nostaminen ja uusien tutkimusteemojen kehittäminen edellyttää nykyistä pitkäjänteisempää rahoituspohjaa. Nykyisin kohtuuttoman suuri osa tutkijoiden työpanoksesta ja -ajasta menee rahoitushakemusten tekemiseen, koska rahoituskaudet ovat liian lyhyitä ja rahamäärät liian pieniä.
 
2. Koko maa on pidettävä korkeakoulutuksen piirissä.
 
Edistyksellinen tiedeliitto näkee tärkeänä, että Suomessa on alueellisesti kattava yliopisto- ja ammattikorkeakouluverkko. Jokaisessa maakunnassa on oltava vähintään yksi korkeakoulu. Nyt menossa oleva opettajankoulutusyksiköiden määrän pienentäminen on otettava uuteen tarkasteluun. Alueellisesti hajautetut koulutusyksiköt ovat työvoiman saatavuuden kannalta erittäin tärkeitä.
 
Yliopistoja ja korkeakouluja on rohkaistava erikoistumaan ja on mahdollistettava niiden keskittyminen entistä enemmän vahvuusalueisiinsa. Korkeakouluja ja yliopistoja tulee rohkaista yhteistyöhön yhteistutkintojen kautta. Kaksiportainen tutkintojärjestelmä yliopistoissa antaa tähän hyvän mahdollisuuden.  Tutkimusyhteistyössä verkostoituminen kansallisesti ja kansainvälisesti on korkeakoulujen menestymisen edellytys.
 
3. Koulutuksellinen tasa-arvoon säilytettävä.
 
Korkeakoulutus on säilytettävä maksuttomana.
 
Korkeakouluvalinnoissa Edistyksellinen tiedeliitto kannattaa ensimmäistä tutkintoaan opiskelemaan hakevien valitsemista omana kiintiönään. Lukion päättötodistusta ja ylioppilastutkintoa tulee entistä enemmän hyödyntää korkeakoulujen valintakriteereinä. Koulutuksellista epätasa-arvoa lisää se, että opiskelupaikan saaminen suosituimmilla koulutusaloilla edellyttää käytännössä kaupallisen valmennuskurssin käymistä.  Korkeakouluihin pääseminen ei saa olla kiinni vanhempien sosiaalisesta taustasta eikä asuinpaikkakunnasta.
 
 
Lisätiedot: Edistyksellisen tiedeliitto ry:n puheenjohtaja, ylilääkäri Leila Risteli,
puh. 040 5028751

 

****

Tapahtumia 2011

 

Edistyksellisen tiedeliitto ry:n sääntömääräinen vuosikokous keskiviikkona 20.04.2011 alkaen klo 18.00 Maaseudun Sivistysliiton neuvottelutilassa, Eerikinkatu 28, 5. krs, Helsinki.

Vuosikokouksen jälkeen klo 19.00 kaikille avoin keskustelutilaisuus. Helsingin yliopiston henkilöstöjohtaja Kira Ukkonen kertoo, kuinka tenure track (opetus- ja tutkimushenkilöstön vakinaistamispolku) Helsingin yliopistossa on hoidettu? Mitä tavoitteita on asetettu ja kuinka niihin päästään?

Tarjoilun vuoksi ilmoittautumiset 18.04.2011 klo 15.00 mennessä liiton pääsihteerille, sähköpostilla tiedeliitto@netlife.fi tai puhelimitse 040 728 3893.
Tervetuloa!
Hallitus

* * *

Tiedä suomeksi! -kiertue Sosiologipäivillä 24.–25.3. 2011 Tampereen yliopistolla.

Päivystyspiste päätalon aulassa molempina päivinä kello 10–18.

Perjantaina 25.3. päätalon salissa A3 kello 12–14 päätoimittaja Kari Kuoppala (Tiedepolitiikka), Ville Lähde ja Antti Salminen (niin & näin), Laura Saarenmaa (Tampereen yliopisto) ja Tuomas Seppä (Gaudeamus) puhuttavat ja puhuvat paneelissa siitä, miksi työtään tekevät.
Tilaisuus kaikille avoin. Tervetuloa!

 

 

 

Katso ohjelma Helena Rannan vierailuluento 7.2.2011 Oulu

 

 


Aiempia tapahtumia vuonna 2010
Aiempia tapahtumia vuonna 2009

Aiempia tapahtumia vuonna 2008 »
Aiempia tapahtumia vuonna 2007 »

Aiempia tapahtumia vuonna 2006 »
Aiempia tapahtumia vuonna 2005 »

 

Takaisin ylös