Edistyksellinen
tiedeliitto ry


Postiosoite:
PL 344, 00101 HELSINKI

Käyntiosoite:
Eerikinkatu 28, 5. krs.
00180 HELSINKI

Puh. 040-728 3893
Fax (09) 7512 0211

E-mail:
tiedeliitto@netlife.fi
tiedepolitiikka@netlife.fi

 

Tapahtumia 2009

 

Syyskokous ja keskustelutilaisuus 30.11.2009

Edistyksellisen tiedeliitto ry:n sääntömääräiseen syyskokous ja kokouksen jälkeen avoin alustus- ja keskustelutilaisuus pidetään maanantaina 30. marraskuuta 2009 alkaen klo 17.00
Paikka:  Maaseudun Sivistysliiton kokoustila, Eerikinkatu 28, 5. krs.

Klo 17.00 syyskokous

Klo 18.00 OTL, tutkija Peter Ekholm alustaa aiheesta; EU pulassa – voiko tutkijayhteisö auttaa?
Jäsentynyt keskustelu Euroopan unionista ja sen merkityksestä on ollut lievästi sanoen laimeaa. Tiedämme paljon faktoja ja tunnemme byrokratiaa, mutta EU:ta koskeva ymmärryksemme kaipaa kohennusta. EU vaikuttaa vuosi vuodelta enemmän sekä yhteiskuntaan kokonaisuutena että arkipäivän elämään, mutta  se on supistumassa pienen asiantuntijaporukan keskinäiseksi asiaksi.


 

KUTSU
Edistyksellinen tiedeliitto ry järjestää seminaarin

Yliopistoväen toimenkuva muutoksessa – opetuksesta ja tutkimuksesta raportointiin ja managerointiin?

Keskiviikkona 20.5.2009  klo 13.00–16.00 Tieteiden talo, sali 505, Kirkkokatu 6, Helsinki

Yliopistolakia ja lakia Suomen Akatemiasta ollaan uudistamassa. Yliopistojen autonomian vahvistumiselle on asetettu suuret odotukset: yliopistojen rahoituspohjan toivotaan vahvistuvan ja tuottavuuden lisääntyvän niin opetuksessa kuin tutkimuksessakin. Näiden tavoitteiden saavuttamiseen kuitenkin liittyy merkittäviä yliopistojen rahoitusta kuin hallintoa koskevia haasteita.

Laitosten ja tutkimusryhmien rahoitus on nykyisin hyvin sirpaleista ja lyhytkestoista, minkä johdosta professorien ajankäytöstä yhä suurempi osa kuluu tutkimusrahoituksen hankintaan, mikä on poissa opetuksesta ja tutkimuksesta. Miten heikkoa opettaja/oppilas -suhdetta voidaan parantaa, kun virkojen lisäys on jo pitkään painottunut yliopistohallintoon? Miten tutkimuksen kansainvälistä kilpailukykyä, määrää ja laatua voidaan vahvistaa, kun tutkijoiden ajankäytöstä kasvava osa kuluu raportointiin ja suunnitteluun, joita varten yliopistot luovat yhä uusia sähköisiä järjestelmiä, jotka otetaan yleensä puolivalmiina kurssituksen jälkeen käyttöön.

Seminaarissa pohditaan, mitä tutkimuksen rahoituksesta vastaavien tahojen ja yliopistohallinnon pitäisi tehdä, jotta opettajat ja tutkijat voisivat keskittyä nykyistä paremmin perustehtäväänsä, opetukseen ja tutkimukseen.

Kunkin alustuksen jälkeen on varattu aikaa kysymyksille ja kommenteille.

13.00–13.30   Kahvi

13.30–13.40   Avaus
puheenjohtaja Ilkka Ruostetsaari, Edistyksellinen tiedeliitto

13.40–14.10   Yliopistojen tutkimusrahoituksen uudistamisen haasteet
professori Pekka Neittaanmäki, Jyväskylän yliopisto, matematiikan laitos. Lataa esitys (pdf)
       
14.10–14.40   Huippuyliopistoksi hallintoa paisuttamalla?
professori Jukka Havu, Tampereen yliopisto, kieli- ja käännöstieteiden laitos

14.40–15.10   Tutkijat puun ja kuoren välissä – ammattimaista tutkimusta kutsumustyön ehdoilla? Vanhempi tutkija, tutkimuskoordinaattori Sirpa Wrede, Helsingin yliopisto, sosiologian laitos. Lataa esitys (pdf)

15.10–15.40   Uusi yliopistolaki – tilaa opetukselle ja tutkimukselle
johtaja Anita Lehikoinen, opetusministeriö. Lataa esitys (pdf)

15.40–16.00   Keskustelua ja päätös

Ohjelma pdf:nä

Tilaisuus on avoinna kaikille. Tervetuloa!


Kahvitarjoilun vuoksi tilaisuuteen osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan 18.5.2009 klo 15.00 mennessä liiton pääsihteeri Tuija Rimmille, sähköpostilla tiedeliitto@netlife.fi tai puhelimitse 040 728 3893.

 


 

Kutsu vuosikokoukseen ja keskustelutilaisuuteen

Edistyksellisen tiedeliitto ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään tiistaina 21.4.2009 alkaen klo 17.00 Ammattikorkeakoulu Metropolian Kollegiosalissa, Bulevardi 31 A, Helsinki.

Aloitamme klo 17.00 kahvilla ja Ammattikorkeakoulu Metropolian yleisesittelyllä.

Klo 17.15 Ammattikorkeakoulu Metropolian terveys- ja hoitoalan johtaja ja dosentti Elina Eriksson kertoo Metropolian ja yliopistojen välisestä yhteistyöstä.

Klo 17.35 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen puheenjohtaja Arvo Jäppinen alustaa aiheesta yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö nyt ja tulevaisuudessa.

Keskustelua ja kysymyksiä

Tiedeliiton vuosikokous n. klo 18.15

Esityslista
1.   Kokouksen avaus
2.   Kokouksen puheenjohtajan valinta
3.   Kokouksen sihteerin valinta
4.   Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
5.   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6.   Esityslistan hyväksyminen
7.   Ilmoitusasiat
8.   Toimintakertomus vuodelta 2008
9.   Liiton tilit vuodelta 2008
10. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille      
11. Ajankohtaiset tiede- ja korkeakoulupoliittiset kysymykset
12. Muut mahdolliset asiat              
13. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!
Hallitus

Kahvitarjoilun vuoksi tilaisuuteen osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan 16.4.2009 klo 15.00 mennessä liiton pääsihteerille, sähköpostilla tiedeliitto@netlife.fi tai puhelimitse 040 728 3893.

 

 


Aiempia tapahtumia vuonna 2008 »
Aiempia tapahtumia vuonna 2007 »

Aiempia tapahtumia vuonna 2006 »
Aiempia tapahtumia vuonna 2005 »

 

Takaisin ylös