Edistyksellinen
tiedeliitto ry


Postiosoite:
PL 344, 00101 HELSINKI

Käyntiosoite:
Eerikinkatu 28, 5. krs.
00180 HELSINKI

Puh. 040-728 3893
Fax (09) 7512 0211

E-mail:
tiedeliitto@netlife.fi
tiedepolitiikka@netlife.fi

 

« Takaisin

Tapahtumia 2008

 

SYYSKOKOUS 26.11.2008

Tervetuloa Edistyksellisen tiedeliitto ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen ja kokouksen jälkeen avoimeen alustus- ja keskustelutilaisuuteen keskiviikkona 26. marraskuuta 2008 alkaen klo 17.00 Tiedekeskus Heurekaan. Osoite Tiedepuisto 1, Tikkurila, Vantaa. ( Sisäänkäynti pääovista klo 16.45)

(Helsingin rautatieasemalta: lähiliikenteen junilla K, I, R, H, Z ja N, lähin asema Tikkurila/Dickursby, www.vr.fi/heo/lahi/lahi.htm
Busseilla Vantaan sisäisillä linjoilla Tikkurilan asemalle. Helsinki-Vantaan lentoasemalta on suora yhteys Tikkurilaan bussilla nro 61. Helsingistä pääsee bussilla nro 611 Tikkurilaan ja nro 73 (Hakaniemestä) ja 73N (Rautatieasemalta) Kehä III:n ja Tikkurilan risteykseen.)

Aloitamme tilaisuuden klo 17.00 Planetaarioelokuvalla Elämää etsimässä - olemmeko yksin? Vattenfall Planetariumissa
klo 17.30 kahvit
klo 17.45 Tiedeliiton syyskokous
n. klo 18.30 Tiedekeskuksen johtaja Per-Edvin Persson alustaa aiheesta
Tiedekeskuksen merkitys tieteellisen sivistyksen kannalta.

SYYSKOKOUS

ASIALISTA
1.      Kokouksen avaus
2.      Kokouksen puheenjohtajan valinta
3.      Kokouksen sihteerin valinta
4.      Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
5.      Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6.      Esityslistan hyväksyminen
7.      Ilmoitusasiat
8.      Liiton toimintasuunnitelma vuodelle 2009, hallituksen esitys
9.      Jäsenmaksun suuruus ja kantotapa vuonna 2009
10.     Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
11.     Tulo- ja menoarvio vuodelle 2009, hallituksen esitys
12.     Hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2009
13.     Puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2009
14.     Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta
15.     Ajankohtaiset tiede- ja korkeakoulupoliittiset kysymykset
16.     Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

Hallitus

Käytännön järjestelyiden vuoksi ennakkoilmoittautumiset  21.11.2008 klo 13.00 mennessä liiton pääsihteeri Tuija Rimmille, 040 728 3893 tai sähköpostilla tiedeliitto@netlife.fi

 


 

Tutkijoiden ja kansanedustajien seuralla - TUTKAS – ja Edistyksellisellä tiedeliitto ry:llä on kunnia kutsua Teidät eduskunnan Pikkuparlamentin auditoriossa (Arkadiankatu 3) keskiviikkona 24.9.2008 klo 16.00–19.00
pidettävään seminaariin

Yliopistoreformien vaikutukset perusopetukseen ja -tutkimukseen

Miltä yliopiston turbulenttinen muutosvauhti näyttää reformien kohteiden, opettajien ja tutkijoiden näkökulmasta? Vähenevätkö pätkätyöt eli kykenevätkö yliopistot työnantajina kilpailemaan parhaista osaajista? Parantuuko vihdoin opettaja/oppilassuhde? Onko yliopistojen uusi hallintomalli mahdollisuus vai uhka perusopetukselle ja – tutkimukselle? Vahvistaako vai heikentääkö uusi rahoitusmalli akateemista vapautta? Vahvistuuko yliopistojen autonomia suhteessa valtioon ja markkinoihin? Uhrataanko opetus (huippu)tutkimukselle?

Yliopistoreformien vaikutukset eivät välttämättä ole identtiset koko yliopistokentässä. Seminaarin puhujat edustavat eri tieteenaloja ja toimivat erilaisissa yliopistollisissa tehtävissä.

16.00 Seminaarin avaus Kansanedustaja, Tutkaksen puheenjohtaja Kimmo Kiljunen

16.10 Mitä yliopistouudistuksella tavoitellaan? Valtiosihteeri Heljä Misukka, opetusministeriö

16.30 Case Regea - monipuolinen yliopistojen yhteislaitos, Professori Riitta Suuronen, solu- ja kudosteknologiakeskus Regean johtaja, Tampereen yliopisto
 
16.50 Jääkö perusopetus huippujen varjoon? – Esimerkkinä opettajankoulutus, Professori Jouni Välijärvi, Koulutuksen tutkimuskeskus, Jyväskylän yliopisto

17.10 Kahvitauko

17.30 Pelastaako Aalto tekniikan perusopetuksen ja –tutkimuksen – hukkuuko jokin muu? Professori Antti Räisänen, Radiotieteen ja –tekniikan laitoksen johtaja, Teknillinen korkeakoulu

17.45 Akateemisen työn ja jatkokoulutuksen muutokset eri tieteen alakulttuureissa, Tutkija, koordinaattori Johanna Hakala, Tampereen teknillinen yliopisto

18.00 Kansanedustajien kommenttipuheenvuorot
Kansanedustaja Tuomo Hänninen, keskustan eduskuntaryhmä
Kansanedustaja Raija Vahasalo, kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansanedustaja Tuula Peltonen, sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä

18.15 Keskustelua

18.45 Päätössanat, Professori Ilkka Ruostetsaari

 

T E R V E T U L O A

Lisätiedustelut ja ilmoittautuminen viimeistään 22.9.2008:
Tutkaksen sihteeri Ulrica Gabrielsson, ulrica.gabrielsson@eduskunta.fi

 


 

Edistyksellisen tiedeliiton Oulun osasto järjestää vaalipaneelin
torstaina 18.9.2008 alkaen klo 18.00 Kirkkotorin koulutuskeskuksessa, teemalla

Miten ja miksi kuntien tulee tehdä yhteistyötä korkeakoulu- ja tutkimusmaailman kanssa?

Korkeakouluverkon levittyminen koko maahan on monipuolistanut koko maan elinkeinoelämää ja ollut tärkein aluepoliittinen päätös harvaan asutussa Suomessa. Kunnat odottavatkin korkeakouluilta ja tutkimusyhteisöltä hyviä virkamiehiä, innovatiivisia yrittäjiä ja yhteishankkeita, jolla parannetaan seutujen elinehtoja.

Oulun kaupunki tekee tiivistä ja laajaa yhteistyötä niin ammattikorkeakoulun kuin yliopistonkin kanssa. Koulutusmahdollisuudet varhaiskasvatuksesta tohtorin tutkintoon ovat seudun vetovoimatekijä ja tutkimuksen avulla voidaan sekä parantaa että tehostaa omaa palvelutuotantoa.

Onko kuntien syytä olla mukana korkeakoulutuksen ja tutkimuksen rahoittajina ja mitä yhteistyömuotoja nykyisten lisäksi voisi kehittää?

Keskustelun aluksi Oulun vs. elinkeinojohtaja Mikko Karvo esittelee ns. Triple Helix työryhmän työtä.

Paneelin puheenjohtaja dosentti Tytti Isohookana-Asunmaa.

Panelistit:
Kyösti Oikarinen (Kesk.)
Jorma Kivelä (Kok.)
Tytti Tuppurainen (SDP)
Mikko Viitanen (Vas.)
Mervi Tervo (Vihr.)
Antero Metso (KD)

Tilaisuus on kaikille avoin.

Tervetuloa!
Edistyksellinen tiedeliitto ry Oulun osasto

 


 

Korkeakoulujen rooli alueellisessa kehittämisessä

13.5.2008 klo 12.00 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki

Ollaanko korkeakoulujen yhdistämisessä menossa oikeaan suuntaan?
Filiaalit, kampukset vai allianssit?

Miten yliopistoreformit vaikuttavat yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, kuntien ja yritysten
yhteistoimintaan aluetasolla? Miten käy kuntien roolin ammattikorkeakoulujen ylläpitäjinä?
Vahvistuuko innovaatioketju yritysten näkökulmasta?
Muuttuuko sivistysyliopisto markkinayliopistoksi
uusien hallinto- ja rahoitusmallien seurauksena?

12.00
Seminaarin avaus
Edistyksellisen tiedeliiton puheenjohtaja pj., prof. Ilkka Ruostetsaari

12.05
Korkeakoulut parhaimmillaan v. 2012
valtiosihteeri Heljä Misukka, opetusministeriö
Avaa PowerPoint-esitys

12.40
Minne menossa ja miksi? Yliopistot ihmemaassa
Rehtori Krista Varantola, Tampereen yliopisto, Yliopistojen rehtorien neuvoston pj.
Avaa tekstitiedosto (RTF)


13.10
Korkeakoulujen kehittäminen – rakenteet vai tarpeet ja kenen näkökulmasta
rehtori Ritva Laakso-Manninen, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu,
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston pj.
Avaa tekstitiedosto (RTF)

13.40
Kahvi

14.00
Ammattikorkeakoulut ja aluekehitys
kehittämispäällikkö Hannele Salminen Suomen Kuntaliitto
Avaa PowerPoint-esitys

14.30
Korkeakoulu alueen kehittäjänä – yritysnäkökulma
toimitusjohtaja Matti Niiranen Kuopion kauppakamari
Avaa tekstitiedosto (RTF)

15.00
Alueellinen korkeakouluverkko – pitääkö sitä uudistaa ja kenen ehdoilla?
kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen Tuomo Puumala

15.30
Keskustelua

15.55
Päätös

Seminaari on kaikille avoin.
Kahvitarjoilun vuoksi tilaisuuteen osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan
8.5.2008 klo 15.00 mennessä sähköpostilla tiedeliitto@netlife.fi
tai puhelimitse pääsihteeri Tuija Rimmille 040 728 3893.

Järjestäjä
Edistyksellinen tiedeliitto ry

 


 

Vuosikokous ja keskustelutilaisuus 17.4.2008

Edistyksellisen tiedeliitto ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään torstaina 17.4.2008 alkaen klo 18.00. Lääkäriseura Duodecimin kokoustilassa, Kalevankatu 11 A 2. krs. Helsinki.

Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, joita ovat mm. liiton toimintakertomus ja tilit vuodelta 2007 sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille.

Keskustelutilaisuudessa alkaen  klo 19.00 terveydenhuollon hallinnon professori, LKT Mats Brommels Karoliinisesta instituutista alustaa aiheesta “Onko tutkimuksesta apua terveydenhuollon ongelmien ratkaisemisessa?”

Kahvitarjoilun vuoksi tilaisuuteen osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan 14.4.2008 klo 15.00 mennessä liiton pääsihteerille, sähköpostilla tiedeliitto@netlife.fi tai puhelimitse 040 728 3893.

Tervetuloa!

Hallitus

 


 

Takaisin ylös